Als u van plan bent een huis te kopen, dan is het zeer verstandig een bouwkundige scan van het huis te laten maken. Door een dergelijke scan komen eventuele gebreken aan het licht. De uitkomsten van de bouwscan worden vervolgens opgenomen in een vaak uitgebreid bouwkundig adviesrapport. Dat rapport wordt vaak als basis aangehouden voor het bieden op een huis. Met een rapport tot uw beschikking kunt u een reëel bod uitbrengen op een woning.

In het rapport staan de gebreken aan de woning allemaal genoteerd

In het adviesrapport leest u dus de uitkomsten van de bouwtechnische keuring die is uitgevoerd. Een adviesrapport biedt inzicht en helderheid over de bouwtechnische staat van het huis. In het rapport staan de gebreken die geconstateerd zijn vermeldt. Ook wordt de algehele bouwtechnische staat van de woning omschreven. Alle punten die invloed hebben op de waarde van het huis worden in het rapport benoemd. Alle technische aspecten van de woning worden gedetailleerd omschreven, zoals de staat van de funderingen bijvoorbeeld, de balkconstructies, de staat van de isolatie, de centrale verwarming en de aanwezigheid van vocht en eventueel betonrot.

Met een bouwkundig adviesrapport komt u altijd tot een reëel en goed onderbouwd bod

Een bouwkundig adviesrapport speelt niet zelden een cruciale rol bij de aan- en verkoop van een huis. Het is bovendien bepalend voor het eerste bod dat u uit gaat brengen. Het is nooit verstandig om zonder bouwkundig adviesrapport een bod uit te brengen. Uw eerste bod kan namelijk op basis van het rapport al veel te hoog zijn, in het geval de woning nogal wat gebreken heeft. Bij de totstandkoming van het openingsbod maakt u gebruik van de gegevens uit het bouwkundig adviesrapport. Als uit het rapport blijkt dat er heel erg veel aan het huis moet gebeuren, dan berekent u de kosten en trekt u die af van de vraagprijs van de woning. Dat doet u dus op basis van gegevens en feiten. U komt goed beslagen ten ijs en het bod dat u uitbrengt is een reëel bod.

Het is een louter visueel adviesrapport

Het bouwkundig adviesrapport wordt opgesteld door een bouwinspecteur. In de meeste gevallen kunt u zelf bij de inspectie aanwezig zijn. Een prima idee overigens, wat zo krijgt u ook al enig inzicht in de daadwerkelijke toestand van de woning. De bevindingen van de inspecteur worden vervolgens samengevat in een bouwkundig adviesrapport. Let wel, een dergelijk rapport geldt als een louter visueel rapport. De inspecteur noteert alleen wat hij ziet en gaat bijvoorbeeld geen onderzoek doen naar de aanwezigheid van asbest. Hij zal dit alleen melden als hij per toeval op asbest zou stuiten.

Een bouwkundig adviesrapport is een belangrijk instrument bij de aan- en verkoop van een huis

Een erg belangrijk instrument dus, een bouwkundig adviesrapport. Zo komt u tot een reëel bod en weet u precies wat u te doen staat mocht u een succesvol bod uitbrengen en dat bod geaccepteerd worden. U kunt vervolgens de in het rapport beschreven gebreken meteen laten herstellen.

Lees meer over de insteek en mogelijkheden voor een bouwkundig adviesrapport op de website van WeBuild4You – Bouwkundig expert.